„W POSZUKIWANIU ŻYWEGO BOGA „

Prowadzi Ojciec Pacyfik Iwaszko

Podczas rekolekcji będziemy poszukiwać Boga Żywego. Rozpoznanie Bożej obecności łączy się z poznawaniem osoby Jezusa. Poznanie Pana Jezusa to poznanie Boga Ojca „Ja i Ojciec jesteśmy jedno”. J.10,30. Otrzymaliśmy Ducha Św., który od Ojca i Syna pochodzi, a zatem do Syna i Ojca prowadzi. To duch objawia Jezusa. Tak samo objawia nam miłość Boga Ojca.

Ojciec Pacyfik Iwaszko – franciszkanin od 15 lat zaangażowany w dzieło ewangelizacji. Obecnie prowadzi je z ojcem Józefem Witko. Ma doświadczenie pracy misyjnej w Afryce i Rosji. Prowadzi charyzmatyczne modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie w różnych parafiach w Polsce oraz rekolekcje w ośrodkach w Pińczowie i Dursztynie. Podejmuje się również prowadzenia rekolekcji otwartych w parafiach a także innych ośrodkach rekolekcyjnych. Ojciec Pacyfik Iwaszko jest autorem popularnych książek takich jak: „Przyjmijcie Ducha Świętego” oraz Bóg chce Cię uzdrowić”.

Termin

25 listopada 2022 - 27 listopada 2022

Miejsce

Ośrodek Rekolekcyjny „ZACISZE” Jedlnia 78A


Koszty

Koszt rekolekcji: 150 zł od osoby. 

Możliwość wykupienia obiadów i kolacji .

Noclegi:
informacja pod numerem tel. 695987135


Zapisy

Prosimy o wcześniejsze zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

  1. Zapisy telefonicznie 695 987 135.
  2. Opłata rejestracyjna 150 zł/os. Kwotę tę należy wpłacić na Nr. Rachunku Bankowego: 40 9141 0005 0011 7066 2000 0010 tytułem „Rekolekcje z o. Pacyfik Iwaszko – imię i nazwisko osób których dotyczy wpłata” lub na miejscu.
  3. W przypadku rezygnacji z rekolekcji wpłaty nie będą zwracane, a przeznaczone na cele ewangelizacyjne.
  4. Każdy staje się uczestnikiem rekolekcji po zapisaniu i dokonaniu opłaty rejestracyjnej.
  5. Zapisy na nocleg tylko telefonicznie.

Uwagi: Proszę zabrać ze sobą Pismo Święte, różaniec oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie.

Plan rekolekcji

Program rekolekcji

25 listopad – piątek

9:00-15:00 poradnictwo duchowe (na zapisy pod numerem tel. 695 987 135)

16:00 – różaniec

16:30 – uwielbienie

17:00 – 17:45 – I konferencja „W oczekiwaniu na przyjęcie Boga Żywego”

18:00 – 19:00 – kolacja

19:30 – Msza Święta

20:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

21:00 – Apel Jasnogórski

26 listopad – sobota

8:00 – śniadanie

8:30 – różaniec

9:00 – uwielbienie

9:30 – 10:15 – II konferencja „Poczucie obecności Boga Żywego”

10:15 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 11:45 – III konferencja „Kim jesteś”

11:45 – 12:15 – przerwa

12:15 – 13:00 – IV konferencja „Obłok nieogarniony”

13:00 – 15:00 – przerwa obiad

15:00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 – 16:45 – V konferencja „Idea czy Żywy Bóg”

16:45 – 17:00 – przerwa kawowa

17:00 – 17:45 – VI konferencja „Adoracja Majestatu”

18:00 – 19:30 – kolacja

19:30 – Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie i uwolnienie z nałożeniem rąk

21:00 – Apel Jasnogórski.

27 listopad – niedziela

8:00 – śniadanie

8:30 – różaniec

9:00 – uwielbienie

9:30 – 10:15 – VII konferencja „Duch dający życie”

10:15 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:00 – Msza Święta z poświęceniem Sakramentaliów

12:30 – obiad